Historie a památky regionu

ZÁMEK BOSKOVICE

HISTORIE MĚSTA

HRAD BOSKOVICE

HISTORIE BOSKOVSKÉHO HRADU

PAMÁTKY BOSKOVIC

HITLEROVA DÁLNICE

POVĚSTI Z BOSKOVIC

KNIHOVNA

KOSTEL SV. JAKUBA ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY

HRADY NA BLANENSKU

1922 - 1937 Patnáct let ve službách kraje - vyšlo v týdeníku Jevíčsko dne 28. října 1937

 


Na stránkách o regionu se pracuje, omluvte nepořádek v designu stránek. webmasteři


HISTORIE MĚSTA

BOSKOVICE, starobylé město 40 km severně od Brna, se vyvinulo z původního podhradí stejnojmenného hradu, založeného na počátku 13. stol. Jako město vystupují v písemných pramenech od 2. pol. 15. stol. V těžké době zde vzniká i židovská osada, jež se v průběhu dalšího století stala jednou z nejvýznamnějších na  Moravě. S výjimkou let 1398 - 1458, kdy panství patřilo pánům z Kunštátu, byli až do poloviny 16.stol. majiteli města i hradu páni z Boskovic, významný moravský rod.

    V roce 1567 se panství dostává do rukou Morkovských ze Zástřizl. Za dobu jejich vlastnictví došlo k renesančním úpravám hradu, farního kostela sv. Jakuba na náměstí, městských domů, byla přestavěna synagoga v židovském ghettu, v roce 1682 byl vybudován dominikánský klášter.

    Na konci 17. stol. získává Boskovické panství rod Dietrichštejnů, kteří si budují ve 20.letech 18.stol. na místo nevyhovujícího, od města vzdáleného hradu, nové sídlo, tzv. rezidenci.

    Od pol.18.stol. jsou Boskovice považovány za město. V 90.letech téhož století přecházejí z olomouckého kraje do kraje brněnského. V letech 1819 - 1826 přestavbou zrušeného kláštera vznikl empírový zámek, sídlo posledních majitelů panství rodu Mensdorff - Pouilly.

    Od pol. 19. stol. se Boskovice stávají průmyslovým centrem, rozvíjí se zde kovoprůmysl, obuvnictví, výroba konfekce, stavebních hmot. V roce 1919 došlo ke správnímu spojení Boskovic s židovským městem.

    Do roku 1960 byly Boskovice okresním městem. Po roce 1989 bylo historické jádro města včetně židovského města prohlášeno za městskou památkovou zónu.

Ivo Kočvara


Prosíme o poskytnutí informací a obrázků k dalším památkám Boskovicka.

[ HOME PAGE | Týdeník RegionPress ]